Büyük Salon
Küçük Salon
Dış Mekan
Giriş Galerileri
Alt Galeri
Üst Kat Galerileri
Fuaye Alanı
Foto Galeri
ETKİNLİK AYRINTISI
DİĞER
Etkinlik 2 Nisan 2017 Pazar tarihinde gerçekleşmiştir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü & İZSU Genel Müdürlüğü / İklim Değişikliği Konulu Resmi İlkokul ve Ortaokul Kurumları Öğrenciler Arası Resim Yarışması Sergisi
İklim sistemi; atmosfer, kara yüzeyleri, kar, buz, okyanuslar ve diğer su kütleleri ile canlıları kapsayan karmaşık bir sistemdir. Bu sistem zaman içinde, kendi iç dinamiklerinin etkisi altında ve dış etmenlerdeki (zorlamalar olarak adlandırılan) değişikliklere bağlı olarak yavaş yavaş değişim gösterir. Dış zorlamalar, yanardağlar ve güneşle ilgili değişiklikler gibi doğal olaylar ile atmosferin bileşimindeki insan kaynaklı değişiklikleri içerir. Güneş radyasyonu, iklim sisteminin güç kaynağıdır. Yerküre’nin radyasyon dengesini etkileyen, dolayısıyla iklimi değiştiren üç temel yol bulunmaktadır:
1) Gelen güneş radyasyonundaki değişiklikler (Güneşin kendisindeki ya da Yerküre’nin yörüngesindeki değişikliklere bağlı olarak);
2) Güneş radyasyonunun yansıtılan kısmındaki değişiklikler (Bu kısım albedo olarak adlandırılmaktadır ve bulut örtüsü, aerosoller denilen küçük parçacıklar ya da arazi örtüsündeki değişikliklere bağlı olarak değişebilmektedir);
3) Yerküre’den uzaya geri gönderilen uzun dalgalı radyasyondaki değişiklikler (Sera gazı salınımlarının atmosferdeki birikimlerine bağlı olarak). Bunların yanı sıra, rüzgârlar ve okyanus akıntılarının, Yerküre yüzeyi üzerindeki ısı dağılımında oynadıkları rol nedeniyle, iklim üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır.
 
İklim değişikliği, “nedeni ne olursa olsun iklimin ortalama durumunda ve/ya da değişkenliğinde onlarca yıl ya da daha uzun süre boyunca gerçekleşen değişiklikler” biçiminde tanımlanmaktadır. Dünyamızın bugüne kadarki tarihi boyunca, yaklaşık 4,5 milyarlık bir periyotta iklim sisteminde, milyonlarca yıldan on yıllara kadar tüm zaman ölçeklerinde doğal etmenler ve süreçlerle birçok değişiklik olmuştur. Jeolojik devirlerdeki iklim değişiklikleri, özellikle buzul hareketleri ve deniz seviyesindeki değişimler yoluyla yalnızca dünya coğrafyasını değiştirmekle kalmamış, ekolojik sistemlerde de kalıcı değişiklikler meydana getirmiştir.
 
Günümüzde sözü edilen küresel iklim değişikliği ise, fosil yakıtların yakılması, arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle atmosfere salınan sera gazı birikimlerindeki hızlı artışın doğal sera kuvvetlendirmesi sonucunda Yerküre’nin ortalama yüzey sıcaklıklarındaki artışı ve iklimde oluşan değişiklikleri ifade etmektedir. Sera gazı emisyonlarındaki bu artış, özellikle 1750’li yıllardan itibaren, yani sanayi devriminden bu yana net olarak gözlemlenmektedir. Küresel iklim değişikliği, yerkürenin uzun jeoloji tarihi boyunca yaşanan iklimin doğal değişkenliğine ek olarak insan etkinliklerinin neden olduğu bir değişikliktir.
 
Fosil ve biokütle yakıtların yakılması, insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının en büyük kaynağıdır. Çimento üretimi karbondioksit, tarım ve katı atık düzenli depolama sahaları metan gazı salmaktadır. Gübre kullanımı ve naylon üretimi, diazot monoksit ve buzdolabı ile klimalar florine sera gazı emisyonlarını artırmaktadır. Arazi kullanımı değişiklikleri de iklim sistemini önemli ölçüde etkilemektedir. Tarım amaçlı kullanım için arazi açılması, koyu renkli yüzeyin miktarını artırmakta ve sonuç olarak gelen güneş radyasyonu yansımaktan çok emilmektedir. Arazi açılması ayrıca, ormanların tahrip edilmesi nedeniyle, karbondioksiti tutan ve depolayan ağaç ve bitkilerin azalması anlamına gelmektedir. Çölleştirme, atmosfere geçen toz miktarında artışa neden olması dolayısıyla güneşten Yerküre yüzeyine gelen enerjiyi azaltarak küresel ısınmayı yavaşlatan bir etkiye sahip olabilmektedir. Şehirleşme, şehir ısı adalarının, yani şehirlerde çevrelerine göre daha sıcak alanların oluşmasına yol açmaktadır. Bu tarihsel gerçeklikten yola çıkarak ilkokul ve ortaokul kurumlarındaki çocukların toplumla bütünleşmelerini gerçekleştirmek, iklim değişikliğinin yaşadığı topluma ve çevreye yansıyan etkisi hakkında farkındalık yaratmak ve bunun yansıtılmasını sağlamak için İZSU ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile “İklim Değişikliği” konulu resim yarışması düzenlenmiştir.
 
Amaç:
Görsel sanatların çocuklarımız üzerindeki coşku veren etkisi, onların yaşama ve geleceğe dair umutlanmalarını ve bir konu veya aynı amaç üzerinde birleşmelerini sağlayacaktır.  İZSU ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, çocukların uçsuz bucaksız hayal dünyalarına bir kapı aralamak, aynı zamanda bu dünyalarını keşfetmek amacıyla yapılması düşünülen resim yarışması:
1) Çevre bilincinin küçük yaşlarda oluşmasına, genç nesillerin topluma ve yaşadığı çevreye saygıyla yaklaşmasına, çevreye karşı bireysel sorumluluk duygusu edinmesine yardımcı olacaktır.
2) İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocuklara çevreyi koruma bilincini aşılayacaktır.
3) Sanat yoluyla kendilerini özgürce ifade edebilen bilinçli bireyler olarak yetişmelerini ve fark edilmelerini sağlayacaktır.

Sergi:
Komisyonun değerlendirmesi sonucunda belirlenen kategorilerden uygun görülen eserler AASSM’de 1 – 2 Nisan 2017 tarihlerinde sergilenecektir. 
Ödül alan öğrenciler ile eserleri sergilenmeye uygun görülen öğrenciler için, suyun bilinçli kullanımı ve İZSU’nun faaliyetlerinin yerinde görülüp tanıtılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendireceği yetkili/yetkililer nezaretinde İSU Genel Müdürlüğü’nce temin edilecek taşıt/taşıtlarla iaşe de verilmek suretiyle Görece’deki İZSU içme suyu arıtma tesisine ayrıca tanıtım gezisi düzenlenecektir. 
Yarışma sonuçları, sergi tarihi ve salonu ile tanıtma gezisi tarihi İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İZSU’nun resmi internet adresinden duyurulacaktır.
 

Yer:  
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Üst Kat Galeriler

Tür:  Resim Sergisi


Gezilebilecek Saatler:
  Her gün 09.00 – 18.00

Giriş ücretsizdir.

İrtibat için AASSM Halka İlişkiler: iletisim@aassm.org.tr