MEETING / PANEL

İZMİR`İN YÜZ YILI SEMPOZYUMU

İzmir`in Yüz Yılı Sempozyumu Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi`nde 15-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tarih Bilgisi12/15/2022

Saat Bilgisi9:00 AM

Salon BilgisiAhmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

Aile Durum BilgisiGenel

İZMİR’İN YÜZ YILI SEMPOZYUMU PROGRAMI (15-17 Aralık)

 
15 ARALIK 2022
09.00
Kayıt
09.30
Açılış Konuşması: Mustafa ÖZUSLU / İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi
Birinci Başkan Vekili
 
1. OTURUM / 10.00-11.30
AÇILIŞ OTURUMU: İZMİR’İN YÜZ YILI: TARİH, 
KÜLTÜR VE KİMLİK
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Melek GÖREGENLİ
Dr. Erkan SERÇE
Prof. Dr. Ersin DOĞER
Ahmet GÜNEŞTEKİN
12.00-13.00 Öğle Yemeği
 
2. OTURUM / 13.10-14.50
NÜFUS VE GÖÇLER
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nevzat GÜMÜŞ
 
Mert KAYA
100. Yılında Mübadeleyi Hatırlamak ve Unutmak: Bir Küçük Karşılaştırma
Dr. Güzin ÇAYKIRAN
Ermeni Kaynaklarına Göre İşgal Döneminde İzmir ve Çevresine Ermeni Göçü
Dr. Engin ÖNEN
Köylerin Şehre Dönüşme Öyküsü: Narlıdere Örneği
Dr. Serkan TURGUT
Arafta Bir Kimlik Olarak Levantenlik ve Çok Kimlikliliğe Övgü
Dr. Mümtaz PEKER
Göçle Kaybeden Kent: İzmir
14.50-15.10 Soru&Cevap
15.10-15.30 Çay/Kahve Molası
 
3. OTURUM / 15.40-17.00
İKTİSAT VE SİYASET
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşen UYSAL
 
Dr. Coşkun TÜRKAN
        Yüzüncü Yılında İzmir İktisat Kongerisi’ni Lozan Görüşmeleri Üzerinden Okumak
Doç. Dr. Cahide SINMAZ SÖNMEZ
Cumhuriyet Dönemi Sergiciliğinin Temelleri  “İzmir 9 Eylül Sergileri 1927-1928”
Dr. Asil KAYA
                İzmir’in Emek Tarihine Bir Katkı:18-19 Haziran İşçi Direnişi
Prof. Dr. Alp Yücel KAYA
        Batı Anadolu'da Kırda Sınıf Mücadeleleri 1908-1923
17.00-17.20
Soru&Cevap
16 ARALIK 2022
 
4. OTURUM / 09.30-10.50 (Salon 1)
TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Eser KÖKER
 
Aslı Solak Şener,
İzmir Yerel Basınında Kadın Algısının İnşası
Eda TAŞDEMİR,
Gözde YILMAZ ÇILDIR, 
Sinan ALAGÖZ
Dr. Öğr. Üyesi Faika ÇELİK,
1960’lardan 2000’lere Kadınların Kamusal 
Feyda SAYAN CENGİZ
Mekân Anlatılarında “Eski İzmir”: Bir Sözlü Tarih Çalışması
Güzel KEMAÇ,
Kadına Şiddetin İzmir Yerel Basınına Yansıması
Yasemin TOPÇU, 
Yeşim ARAS
Dr. Öğr. Üyesi Pelin KARAKUŞ AKALIN
Göçmen Kadınların İzmir’i
10.50-11.00
Soru&Cevap
11.00-11.20
Çay/Kahve Molası
5. OTURUM / 09.30-10.50 (Salon 2)
EĞİTİMİN FARKLI YÜZLERİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hikmet SİVRİ GÖKMEN
 
Cemal Necip GÜREL
Türk Eğitim Tarihinde İzmir Damgası: Bahattin Tatış ve İzmir Özel Türk Kolejinin Kuruluşu
Prof. Dr. Yasin DOĞAN
        İşgalden Cumhuriyet’in Kuruluşuna İzmir’in Ders Kitaplarındaki 100 Yıllık İmajı
Mehmet Şinasi DUMAN
         
İzmir’in Demirspor’u
Dr. Müslime GÜNEŞ, Faik POLAT
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Müfettişlik Raporlarına Göre II. Dünya Savaşı Yıllarında İzmir Halkevleri
10.50-11.00
Soru&Cevap
11.00-11.20
Çay/Kahve Molası
6. OTURUM / 11.20-12.40 (SALON 1)
KÜLTÜREL MİRAS 1
Oturum Başkanı: Doç Dr. Akın ERSOY
 
Müge CENGİZ, 
Prof. Dr. Mine TANAÇ ZEREN
Toplumda Arkeolojik Miras Algısı: Yeşilova Höyüğü Örneği Üzerinden Bir Okuma
Prof. Dr. Ali SÖNMEZ
        Osmanlı Devleti’nin Eski Eser Politikasında Yabancı Devletlerin Etkisi: Zeus Sunağı Örneği
Selvihan KURT
       İzmir Müzesinin Kuruluşu: Savaş Sonrası İzmir’de Kültürel Hayatı Canlandırmak, Kültürel Mirası Korumak ve Dönüştürmek
Doç. Dr. Sevinç GÖK
       Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İzmir’de Çini ve Seramiğin Öyküsü
12.40-12.50
Soru&Cevap
 
12.50-13.50
Öğle Yemeği
 
7. OTURUM / 11.20-12.40 (Salon 2)
İŞGALDEN KURTULUŞA İZMİR… DÜNYA BASININA YANSIMALAR
Oturum Başkanı: Merih AK
 
Doç. Dr. Cavid QASİMOV, Nezahat Demir
İşgalden Kurtuluşa İzmir Azerbaycan Basınında 
Prof. Dr. Yüksel KAŞTAN
                
Milli Mücadele’de İzmir’in Kurtuluş Sürecinin Alman Basınına Yansıması
Dr. Yeter MENGEŞ
                        Kurtuluştan Mudanya Mütarekesi’ne İtalyan Kamuoyunda İzmir
Prof. Dr. Makbule SARIKAYA
                        Karagöz Dergisi Karikatürlerinde İzmir’in Düşman İşgalinden Kurtarılması
12.40-12.50
Soru&Cevap
12.50-13.50
Öğle Yemeği
8. OTURUM / 13.50-15.10 (Salon 1)
KENT VE MİMARİ
Oturum Başkanı: İnci KUYULU ERSOY
 
Prof. Dr. Hülya KOÇ
İzmir’in 100 Yıllık İnşası: Alsancak Semti Üzerinden Bir Anlatım ve Değerlendirme
Dr. Özge BAŞAĞAÇ,
        Ekonomik Bağımsızlığın Mekânsal Yüzü: İş 
Doç. Dr. Gülnur BALLİCE,
Bankası Mimarlığının İzmir'deki 100 Yıllık İzleri
Begüm Sena ÖNAL
Mehmet GÖKYAYLA,
         Sosyal Konut Projelerinin İlk Örneklerinden: Harikzede Evleri
Hasancan ERALACA
Prof. Dr. Çınar ATAY
         
İzmir’in İnşaası, Şehir Planlaması Üzerine Genel Bir Değerlendirme
15.10-15.20
Soru&Cevap
15.20-15.40
Çay/Kahve Molası
9. OTURUM / 13.50-14.50 (Salon 2)
İZMİR’DE KÜLTÜR VE SANAT
Oturum Başkanı: Asuman SUSAM
 
Efdal SEVİNÇLİ
Mondros Antlaşması’ndan İşgal Günlerine (30 Ekim 1918 - 9 Eylül 1922) İzmir’de Sanat, Kültür Etkinlikleri
Kamuran KAYA
Kurtuluşun 100. Yılında İzmir’de Sinemanın Seyri
Doç. Dr. Serhan ADA
İzmir'in Kültür Rönesansı
14.50-15.10
Soru&Cevap
15.10-15.30
Çay Kahve Molası
 
15.40
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
TUNÇ SOYER’in katılımları
 
10. OTURUM 16.00-17.20 (Salon 1)
İŞGAL, KURTULUŞ VE BARIŞ…
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan MERT
 
Doç. Dr. Şerif DEMİR
Mahmut Celal Bey’in (Bayar) İzmir Günleri
Dr. Erdal KORKMAZ
Havacıların Gözüyle İzmir’in İşgali
Doç. Dr. Mehmet Emin ELMACI
İzmir’den Mudanya’ya Açılan Diplomasi Yolu ve Saffet Şav
Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN
Lozan Konferansı’nda İzmir’e Dair Görüşmeler (20 Kasım 1922 - 24 Temmuz 1923)
17.00-17.20
Soru/Cevap
17 ARALIK 2022
 
11. OTURUM / 09.00-10.40
MİMARİ, MİMARLAR, DETAYLAR…
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emel KAYIN
 
Erdem BAYAZİT
        Mimar Tahsin Sermet Bey’in İzmir’i (1913-1933)
Doç. Dr. Cenk BERKANT
Levanten Mimar Giulio Mongeri’nin 1922 Yangını Sonrası Kentin Yeniden İmarı İçin Çalışmaları
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU
İzmir, Bellek ve Bir Simge: İlk Kurşun Anıtı ve Hasan Tahsin
Aybala YENTÜRK
                1933-1939 Yılları Arasında İnşa Edilen Panayır, Kültürpark ve İzmir
                Enternasyonal Fuarı Yapılarının Uluslararası Üslup ve Milliyetçi Motifler Yönünden Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Burkay PASİN
                 İzmir Mimarlığında Ticari Yapıların Önemi ve SGK İş Blokları
10.40-11.00
Soru&Cevap
11.00-11.20
Çay/Kahve Molası
12. OTURUM / 11.20-12.20
KÜLTÜREL MİRAS 2
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şakir ÇAKMAK
 
Mehmet Şerif ERKEK
L’Impartial: journal de Smyrne (1841-191
Ceylan BORSTLAP
19’uncu Yüzyılda İzmir’de Korunan Ortaçağ Elyazmaları ile Smyrna Physiologus
Metin İPEK
İzmir Levantenleri Üzerine Bibliyografya Çalışm
12.20-12.40
Soru&Cevap
12.40-13.40
Öğle Yemeği 
13. OTURUM / 14.00-14.30
KAPANIŞ OTURUMU

Etkinlik Detay

RELATED EVENTS

İlginizi Çekebilir

AASSM Şubat 2023