OTHER

Bu100deN

"Bu100deN" adlı etkinlik 15 mayıs 2023 akşamı saat 20.30'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde...

Tarih Bilgisi5/15/2023

Saat Bilgisi8:30 PM

Salon BilgisiAhmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

Aile Durum Bilgisiyaş belirtilmemiş

(Danslı Anlatı)
“CumhuriyetKültürünün 100 Yılı”
 
YILMAZ, YORULMAZBİR ATAM VAR… BU 100’DEN
ÖĞÜNMEM, ÇALIŞMAM,GÜVENMEM BU YÜZ’DEN
YURTTA CİHANDABARIŞ İÇİN DANS, BU 100’DEN
İLELEBETCUMHURİYET, BU YÜZ’DEN…
  
Genel Sanat Yönetmeni: Prof. Dr. Mehmet Öcal ÖZBİLGİN
YönetmenYardımcısı: Öğr. Gör. Merih OLDAÇ
 
BÖLÜMLER
 
BölümYönetmenleri:  
Kuruluş
Prof. Dr. Mehmet Öcal ÖZBİLGİN
Değişim
Prof.Dr. Sema ERKAN, Öğr. Gör. Merih OLDAÇ
Dönüşüm
Doç. Dr. Ömer Barbaros ÜNLÜ, Doç. Dr. BoraOKDAN
Gelişim
Öğr.Gör. Dr. Ferruh ÖZDİNÇER, Öğr. Gör.Muhammet Aykut MİS
Birleşim
Doç. Dr. Füsun AŞKAR
Libretto :  Prof.Dr. Mehmet Öcal ÖZBİLGİN     
EserDanışmanları:
Prof. Dr. Kemal KOCABAŞ
Doç. Dr.Tuncay SEPETÇİOĞLU
Dr. CengizAYDIN, Nedim ATİLLA
Tayfun ÇEBİ
Müzik: Öğr. Gör. TarkanERKAN
San. Yet. Serdar KASTELLİ
TeknikYönetmen:  Cemal Orhan ÇETİNKALP
İşaret Dili Danışmanı:Balam ÇETİNKALP SAKICI
Gülay TUNER
KostümTasarım:
Doç. Dr. Serkan BOZ,
Öğr. Gör. Merih OLDAÇ
Öğr. Gör.Şükran TÜMER
MakyajTasarımı: Doç. Dr. Füsun AŞKAR
Görüntü ve IşıkTasarım: Dr. Ferruh ÖZDİNÇER
Görsel veGrafik Tasarım San. Yet. Serdar KASTELLİ
Dekor-Aksesuar:
Cemal Orhan ÇETİNKALP
Öğr. Gör. Hande SOYSAL
Sefa İlterYELBUĞA
 
BÖLÜMLER
KURULUŞ (Lozan Antlaşması)
Kolaykazanılmaz Cumhuriyet. Bilek gücüne dayanan savaş bitse de fikir savaşı devameder. Bir yanda dünya savaşının ağır faturasına karşı direniş, diğer yandabölüşülen topraklarında kendine yabancı ilan edilmiş azınlıkların çaresizliği…Kimdir bu diyarların şimdiki sahibi, kime yurt olacak bu vatan?
Müzik: SerdarKASTELLİ
Koreografive Sahneleme: Mehmet Öcal ÖZBİLGİN, Saim ŞEN
DansEğitmeni: Saim ŞEN
 
DEĞİŞİM (Cumhuriyet ve İzmir)
GençCumhuriyet’te yılmadan yorulmadan çalışan bir toplum var. Artık umutlabakıyorlar yarına. İnançlarını hiç yitirmeden birlik olmanın sevinciyle el elevermişler, kardeşlik yeniden doğuyor İzmir’de... Türkiye hazır, İzmir hazır inançladeğişime…
Müzik: Tarkan ERKAN
Koreografive Sahneleme: Merih OLDAÇ, Sema ERKAN, Mehmet Öcal ÖZBİLGİN
DansEğitmeni: Merih OLDAÇ, Şafak Hasan KAHRAMAN, OzanŞAHİN, Saim ŞEN
 
ATILIM (İzmir İktisat Kongresi 1923)
Ancak, bu köhneekonomiye bir çark lazım ki düzen kurulsun, kalkınma başlasın. Sözü olan herkesaçıkça söylesin; eşitlik, adalet, özgürlük kazansın her yerde!
 
Birbirine kenetlensinçiftçi, tüccar, işçi, köylü… Paslı çarklar bu kongre ile dönmeye başlasın… ,
 
Cumhuriyetderin bir nefes alsın…
 Müzik: SerdarKASTELLİ
Koreografive Sahneleme: Şafak Hasan KAHRAMAN
Dans Eğitmeni: Şafak Hasan KAHRAMAN
 
DÖNÜŞÜM (Köy Enstitüleri 1940-1948)
 Tek bir lideryetmez iyiliğe doğru gitmeye. Karanlığı yenmek için yeni liderler, Cumhuriyetinaydınlık yüzünü gösterecek öğretmenler lazım bu memlekete. Bilgi ile donanmalıher köy, toplum eğitmenleri, kültürel dönüşümün öncüleri olarak yenidenyeşermeli köy enstitülerinde…
 
Artık,Anadolu’nun farklı köylerinden de doğuyor güneş!
Müzik: Tarkan ERKAN,
Koreografive Sahneleme       : Mehmet Öcal ÖZBİLGİN, Ömer Barbaros ÜNLÜ, Bora OKDAN, İdrisErsan KÜÇÜK
DansEğitmeni: Bora OKDAN, İdris Ersan KÜÇÜK, Ozan ŞAHİN
 
GELİŞİM (Nazilli Basma Fabrikası 1937-2002)
Herdalda ayrı ayrı gelişmek, ilerlemek yetmez. Ekonomisiyle, kültürüyle, eğitimiylebir bütünlük içinde yaşanmalı modernite. Gelenek ziraatle; sanayi sanatla birleşmeli.Sosyal fabrikalarda görülmeli emtianın kültürle üretimi. Ne geçmişte kalmalı,ne de geç kalmalı geleceğe. Türkiye Cumhuriyeti, bir an önce ulaşmalı muhasırmedeniyet seviyesine.
Müzik: Ulvi Cemal ERKİN, “Köçekçe”
İstanbul State Symhony Orchestra, Thedore Kuchar
 Koreografive Sahneleme: Ferruh ÖZDİNÇER**,** Muhammet Aykut MİS
DansEğitmeni: Muhammet AykutMİS, Şafak HasanKAHRAMAN, İdris Ersan KÜÇÜK, Ceyda SARIOĞLU 
 
BİRLEŞİM
Kültürlerbeşiği Anadolu, sahip çıkmalı her bir etnik unsuruna, ötekileşmemeli hiçbiridiğerine. Anadolu’nun kadim dans kültürü harmanlanmalı modern TürkiyeCumhuriyet’inde; yaşamalı bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine…  İlkeli yaşamak istiyorsa bu ulus, birleşmeli umudunbüyülü gücüyle... Dansla yükselecek her şey ufkun da ötesinde…
 Müzik: SerdarKASTELLİ
Koreografive Sahneleme: Füsun AŞKAR, Saim ŞEN, ŞafakHasan KAHRAMAN
DansEğitmeni: Füsun AŞKAR, Saim ŞEN, Şafak Hasan KAHRAMAN
 
BAĞLILIK
Bir düşünce başıçekti bu yolda, bir önder doğdu uzaktan. Onca zorluğa rağmen ülkeyi kurtardıbinlerce tuzaktan. Cumhuriyeti devrimleri kemâl’e erdiğinde… ATA! ATAM! naralarıile çınlıyordu tüm vatan.
Naçiz beden toprakolsa da, vicdanı, irfanı, fikri hür bedenlerde ilelebet payidar kalacak. Geçenyüzyıldan kalan vazife, nesilden nesile aktarılacak. Bu yüzden, her ağızda istiklalşarkıları dolanacak. İşte bu yüzden, gelecek yüzyıllara nice imzalar atılacak.
 
İşte bu yüzden!
 
İstikbale doğrukararlı yürüyüşümüz bu yüzden!
 
Yüzyıldır Cumhuriyet’e olan inanç ve bağlılığımız, BU YÜZDEN!
Söz: Mehmet Öcal ÖZBİLGİN, Tarkan ERKAN
Müzik: TarkanERKAN
Koreografive Sahneleme: Mehmet Öcal ÖZBİLGİN, Hale YAMANER OKDAN
  
MÜZİSYENLER
Akordeon: Ercan TAŞDEMİR
Bağlamaailesi: OzanKURGEN, Gürhan YÜKSEL
KabakKemane: Özgür ÇELİK 
Kemençe: İdrisErsan KÜÇÜK
Klarnet,Ud, Cümbüş: Tolga AKŞİT
Nefesliler: Serdar KASTELLİ
Panduri: Tarkan ERKAN
Perküsyon: Hüseyin ÖZDOĞAN
Tulum: Selim ALKAN
Yaylıgurubu: Gökçen GÜNGÖRDÜ,Gürhan KARAKİRAZ, Ersin ÇALGICILAR, Serdar GÖKMEN, Eser UÇAR, Hulusi EYİOĞLU
Zurna,sipsi: HasanKAVALLI
Zurna: Ozan ŞAHİN
Dışsesler: İbrahimRaci ÖKSÜZ, Şerife ŞENEL
Solistler: HaleYAMANER OKDAN, Emre Oral BURÇ
Koristler: Berkay Mert TUNCAY, Fatma SÜRER, Gülnaz GÜNGÖR, LatifeÖzge ÖZGÜNDÜZ, Oğuzhan ÖZ, Murat ÇAĞIRBEYKE
SesKayıt: Öğr. Gör. Hakkı BALAMİR, Soner ERGÜN
Miks,mastering: Soner ERGÜN
Bilgisayaraltyapı: San. Yet. Serdar KASTELLİ
İzmir Şiiri: NurşenKAYGISIZ
  
DANSÇILAR
 
Abdülkadir ÇELİK                  Hüseyin FURUNDAOTURAN
Ayşen ÖZARSLAN                  İrem GÜLEM
Ayşen AYMEN GÜREŞÇİ        İrfan MEHMETOĞLU
Baran ÇADIRCI                      M. Ege AKKAYA
Barış Cem YILMAZ                M. Ensar ASRAĞ
Berfin DURAK                         MertCABBAR
Berkay ÖZKAN                        Metin KEZER
Berna ERKAN                          Miray ÇETİNER
Berra SEMERCİ                      Nazlı HEPKURKUT
Beyza ARPA                           Nergiz TOROS
Buket BULDU                         Onur KAYNAK
Büşra F. Tunçses                   Osman SERTKAYA
Cemre G. KÖKRÜKLÜ            Pınar GRAMMEŞİN
Ceren YÜRÜTOĞLU               Ramazan SARI
Cihan BABACAN                   Salihcan KAYA
Civan AL                                Selcan ORDULU
Dila ORTAYAYLA                   SelenTEKELER
Eda UYTUN                           Selim ALKAN
Efe KANER                            Selvi Gizem BİRMO
Efecan DİŞBUDAK                 Sevgi ONAT
Egemen DEĞER                      Sevim AKKÖKLER
Elif ÇITIRIK                           Şeyhmus KAYA
Emirhan DONDAR                 Şule GENÇASLAN
Erce ÇAVUŞ                           Tolgahan TAYLI
Eren KOÇAK                          TürkecanSADIKOĞLU
Esin CEYLAN                         YağmurÖZTÜRK
Evindar ULUK                        Yasin KARAASLAN
Ezgi ÇELİKARSLAN               Yıldız SÜRÜL
Furkan GÜVEN                      Yusuf AKYOL
Gamze KARADUMAN            Zilan SAÇMA
Güney Işık TUNALI               
Gürbey ÖZSAKALLI
Hale ŞİMŞEK
Hasan Efe DÖNMÜŞ
Hilal İKİZ
 
Ücretsiz etkinlik

Etkinlik Detay

RELATED EVENTS

İlginizi Çekebilir

Kayıp Prens Strauss

İlginizi Çekebilir

Kurucu Katkıları ve Yapıtlarıyla Ahmet Yürür

İlginizi Çekebilir

Çoksesli Çocuk Korosu

İlginizi Çekebilir

İzmir`in Anadolu Kadınları Kültür ve Sanat Derneği Korosu

İlginizi Çekebilir

AASSM Haziran 2023

İlginizi Çekebilir

Açılış Konseri 12. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması Konseri